TÁJÉKOZTATÁS NYERTES PÁLYÁZATRÓL

Az Eleki Németek Egyesülete a 2022. őszén megjelent, „Nemzeti Együttműködési Alap” c. kiírásra pályázatot nyújtott be, és támogatást nyert az alábbiak szerint:

Nemzeti Együttműködési Alap – Projekt címe: „Frank hagyományok
megőrzése Eleken – programjaink megvalósítása 2023-ban“

Támogatás összege: 150.000,- Ft.

Támogatott feladatok:

évi programjaink megszervezésével összefüggő kiadások fedezése.

Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!

TÁJÉKOZTATÁS NYERTES PÁLYÁZATRÓL

Az Eleki Németek Egyesülete a 2022. őszén megjelent, „Nemzetiségi civil szervezetek 2023. évi költségvetési támogatása” c. kiírásra pályázatot nyújtott be, és támogatást nyert az alábbiak szerint:

Nemzetiségi civil szervezetek 2022. évi költségvetési támogatása – Projekt címe: „Nemzetiségi hagyományaink, létünk 2023-ban is“

Támogatás összege: 975.000,- Ft.

Támogatott feladatok:
Egyesületünk működésével összefüggő költségek finanszírozása: székházunk rezsi jellegű, biztosítási és javítási költségei, német nyelvű folyóiratok beszerzésének költségei, működéshez kapcsolódó irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, posta- és bankköltségek, rendezvényeinkhez kapcsolódó költségek, saját gépjármű egyesületi céllal történő használatának költségei.

Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!

Megvalósított fejlesztéseink/Unsere Projekte

Egyesületünk 2022-ben pályázati támogatást nyert a „Nemzeti Együttműködési Alap” pályázaton. 

A támogatás összege: 2.100.000,- Ft

A projekt 2023. március 31-én zárult. 

A támogatást egyesületünk részben 2022-es programjainak (kiemelten is az Elekiek Világtalálkozója keretében megrendezett programjaink) a lebonyolítására, valamint egyesületi székházunk további fejlesztésére, eszközök (hűtőszekrény, mosógép, mobil hangfal és erősítő, stb.) beszerzésére fordította. 

Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását.

Unser Verein hat im Programm „Fond für nationale Zusammenarbeit“ im Jahre 2022 einen Zuschuss erhalten. 

Die Höhe des Zuschusses: 2.100.000,- HUF

Das Projekt wurde am 31. März 2023 abgeschlossen. 

Der Zuschuss wurde zum Teil für die Durchführung der Programme des Vereins im Jahr 2022 (insbesondere für das Weltfreundschafstreffen der Eleker) sowie für den weiteren Ausbau des Vereinssitzes und die Anschaffung von verschiedenen Geräten (Kühlschrank, Waschmaschine, mobile Lautsprecher und Verstärker usw.) verwendet. 

Wir danken der ungarischen Regierung für ihre Unterstützung.

Újabb lépések egyesületi székházunk felújításában – Weitere Schritte zur Renovierung unseres Vereinssitzes

Egyesületünk 2021-ben pályázati támogatást nyert a „Nemzetiségi célú beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2021. évi költségvetési támogatása” pályázaton.

A támogatás összege: 1.000.000,- Ft

A támogatást egyesületünk a székházunk konyhájának és WC-helyiségeinek részleges felújítására fordította. Ezzel még szebb és méltóbb körülmények között tudjuk megvalósítani programjainkat, fogadni vendégeinket.

Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását.

Unser Verein hat im Programm „Finanzielle Unterstützung für Investitions-, Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen der nationalen Minderheiten im Jahre 2021″ einen Zuschuss erhalten.

Die Höhe des Zuschusses: 1.000.000,- HUF

Der Zuschuss wurde für die Teilrenovierung der Küche und der Toiletten in unserem Vereinssitz verwendet. Dies wird uns ermöglichen, unsere Programme zu organisieren und unsere Gäste unter noch schöneren und würdigeren Bedingungen zu empfangen.

Wir danken der ungarischen Regierung für ihre Unterstützung.

Fejlesztések a Leimen-Házban – Entwicklungen im Leimen-Haus

A pályázat eredménye – Ergebnis der Bewerbung

Az Eleki Németek Egyesületét a Magyar Kormány 2019-ben 4,5 millió Ft összegű támogatásban részesítette, melynek célja az eleki német közösségi házban, a Leimen Házban található tájszobai helyiségek felújítása és a tájszobák kiállításának újjáalakítása volt. Itt kapott helyet annak a tájszobának az anyaga is, amely évtizedekig Leimen St. Ilgenben volt látható. A projekt 2020. december 31-én zárult, melynek eredményeit fotókon szeretnénk bemutatni.

Dem Verein der Deutschen in Elek wurde von der ungarischen Regierung im Jahre 2019 ein Zuschuss in Höhe von 4,5 Millionen HUF zuerkannt. Ziel war es, die Räumlichkeiten der im deutschen Gemeinschaftshaus in Elek (Haus Leimen) eingerichteten Heimatstuben zu renovieren und die Heimatstuben neu einzurichten. Hier wurde auch die Heimatstube untergebracht, die jahrzehntelang in Leimen-St. Ilgen in Deutschland eingerichtet war. Das Projekt ist abgeschlossen, die Fotos sprechen für sich.

Diese Diashow benötigt JavaScript.

Maszkák vonulása Eleken

A mai maszkás felvonulást hosszas előkészületek előzték meg.  Az idei évtől a Német Nemzetiségi Önkormányzat vette át a szervezést, egyesületünk tagjainak tevékeny részvételével.

Az ElekTV videofelvételt készített, köszönjük Tóbiás Sándornak!

Minden kedves résztvevőnek köszönjük a közreműködését, mindenekelőtt Kocsis Józsefné Erzsikének, aki nélkül a rendezvény nem jöhetett volna létre!

A magyarországi németek kényszermunkára hurcolásának emléknapja

Gedenktag der Verschleppung Panorama 2020
Gedenktag der Verschleppung Panorama 2020

A mai emlékműsor elhangzott szövege

Ismeretlen szerző: Lágerballada (előadta: Kocsis Józsefné)

Parancsszóra, hazug szóra dobot vert a kisbíró
Tizennyolctól ötven évig férfiaknak behívó.
Három napi eleséggel indultak az emberek
Kibírjuk ezt!, – a sok férfi bizakodva nevetett.

Három napnak elmúltával lehervadott a mosoly
Megismerte kínok kínját sokezernyi bús fogoly.
Puskás őrök árgus szemmel vigyázták a menetet
Agyonlőtték az út szélén a lemaradt beteget.

A létszámot bepótolták bárkivel, ki arra járt
Ne lehessen kimutatni darabszámra a hiányt.
A szolyvai nagytáborban összegyűltek ezerek.
Hóban, fagyban, étlen, szomjan gyötrődtek az emberek.

Tífuszlázban elemésztve de sok férfi meghalt ott,
Ártatlanok hűlt teteme tömte meg a sírhantot.
Az élőket davaj, bisztro..terelték a vagonba,
Vitték őket idegenbe, hosszú, nehéz robotra.

Szögesdrótos táborokban  kegyetlen a napirend,
Sok jó apa, derék legény belerokkant, tönkre ment.
Hitvány étel, kevés étel, de a robot nagyon sok,
Így tengődtek a lágerben napról napra a rabok.

Szállt a panasz fel az égbe, a sok férfi éhezett,
Ez az idő életükben a fekete fejezet.
Szemétdombon a hulladék kárba bizony nem veszett,
Megkeresték, megették azt az éhező emberek.

Csupasz csontig elapadva nem bírták a robotot,
Messze földön, a lágerben, de sok férfi maradt ott.
Orosz földön meggyötörve a halálé lettek ők,
Titkon őrzik csontjaikat a jeltelen temetők….

Gedenktag der Verschleppung 2020
Gedenktag der Verschleppung 2020

Emlékműsor szövege (szerző és előadó: Klemm Tamás)

1945 elején már biztosnak látszott a hosszú évekig tartó, rengeteg értelmetlen áldozatot hozó háború vége.

Európa népei érezték, hogy lassan elmúlnak az iszonyú pusztulás napjai. A mai Magyarország területén szűkebb hazánk részesült először az úgy nevezett „felszabadításban”.
Igen, voltak sokan, akik számára a szovjet csapatok érkezése felszabadulást hozott, ahogyan ezt sokáig a hivatalos történetírás is hangoztatta.

Mindenki számára új korszak kezdődött, melyet – ma már elmondhatjuk – a legtöbben egy újabb szenvedés kezdeteként érzékeltek.

Az érkező katonák szinte senkivel nem bántak kesztyűs kézzel – miért is tették volna, hiszen először mi támadtuk meg az ő országukat! És már a rómaiak mondták: VAE VICTIS! Jaj a legyőzötteknek! A győzőknek pedig mindent szabad volt.

Eleken 1944 szeptember vége óta „béke” honolt, egyfajta baljóslatú békesség. Megszálló alakulatok vették át az uralmat a közélet felett. És a saját gazdáik parancsára rövidesen intézkedni kezdtek. Így Eleken is megtörtént az, amiről most a hasonlóképpen lezajlott budaörsi események időpontjához igazodva emlékezünk meg.

A német származású lakosság munkaképes korú részét elkezdték összeírni. A 16-45 év közötti német férfiak és 17-40 év közötti nők nagy részének nem volt más lehetősége, minthogy jelentkezett a művelődési házban, az ipartestületben vagy az iskolában kijelölt gyűjtőtáborokban. Aki egyszer ott megjelent, többé nem mehetett haza… megszámolták, megfürdették, megvizsgálták őket. Darabszámra, mert fontos volt: ezer embernek kellett lennie, ehhez járultak még a környékbeli németlakta településekről idehozott emberek is.

Azt mondták nekik, egy kis munka lesz, amire elhívják őket. Kis munka. Malenkaja rabota. Nem ez volt az első dolog a háború során, amely nem teljesen úgy alakult, ahogyan a népnek megígérték.

Könnyű volt megtalálni mindenkit, aki bűnbakként alkalmasnak nyilvánult, hiszen árulkodó volt a név, a dialektus – és voltak árulkodó honfitársak is.

A begyűjtést követően január elején elindult már az első marhavagonos szerelvény. Az első meglepetést követően – hiszen a vonat nem az ígért Budapestre indult, hanem egészen más irányba – a vonat egyhangú zötyögése közepette szomorú nyugalomban utaztak a jeges hidegben Ukrajna felé az elekiek.

Mivel félrevezették őket az utazásuk célja felől, sokan a legjobb ünnepi ruhájukban utaztak a mínusz harmincfokos hidegbe. A célállomásra érkezve szembesültek azzal, hogy Ukrajna lerombolt ipari területeit kell újraépítsék.

Szabályos munkatáborokba zárták őket, első feladatuk sok helyütt magának a tábornak a felépítése volt. Később mehettek végeláthatatlan szántóföldeket kézzel felásni, mert nem volt munkagép. Fiatal lányok betonoztak magasházak építkezésén mínusz harminc fokban, vagy toltak teli csilléket Európa legmélyebb bányáiban.

Apai nagymamám visszaemlékezései szerint a krivoj-rogi vasércbánya volt a legjobb munkahelye, mert odalent meleg volt, és minden nap fürdeniük lehetett. Sokan odavesztek. Az életerős férfiak haltak meg a leghamarabb, a gyenge táplálkozás és a kemény munkakörülmények miatt.

A végül visszatérők sem lehettek boldogok, hisz miután testileg és lelkileg megfogyatkozva hazaértek, azzal kellett szembesülniük, hogy családjaik túlnyomó részét időközben elüldözték otthonukból, és házaikban idegeneket találtak. A legtöbben továbbmentek külföldre szakadt családjukhoz, néhányan itt maradtak. Itt maradtak a hazájukban, amiért németként szenvedtek.

Mindegyikőjüknek életre szóló, néhányuknak életébe kerülő élményt hozott az a majdnem háromévnyi ukrajnai internálás, melyről a legtöbben sokáig nem nagyon beszéltek nyíltan. Sokan a politikai rendszertől való félelmükben, mások pedig szégyellték, vagy csak el akarták nyomni, szerették volna elfeledni a rossz élményeket.

Mindannyiuk emlékére szóltunk most Önökhöz. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Eleki Németek Egyesülete